Czujnik natężenia ruchu SensorX zwycięzcą nagrody ZHAGA Smart City Sensors

13 kwietnia koncepcja firmy Tridonic - SensorX zwyciężyła w konkursie Zhaga Smart City Sensors Awards w kategorii Mobilność.

Dzięki możliwościom mierzenia w czasie rzeczywistym zagęszczenia pojazdów, rowerów i pieszych, a także obecności osób w dowolnie definiowalnych obszarach, SensorX to prawdziwa rewolucja w pomiarach oświetlenia ulicznego i ruchu.
Konsorcjum Zhaga przyznał nagrodę za koncepcję Tridonic SensorX. Obszary zastosowania SensorX są wielorakie, poza oświetleniem ulicznym i oświetleniem dróg publicznych, czujnik może być również stosowany do parkingów.

Daje to urbanistom możliwość zapobiegania zatorom, optymalizacji tras ruchu lub aktywnego ulepszania zarządzania parkingami dzięki danym gromadzonym w czasie rzeczywistym.

Czym jest nagroda Zhaga Smart City Sensors Award?
Nagroda Zhaga Smart City Sensors Award została przyznana po raz pierwszy w kwietniu 2023 roku i jest uhonorowaniem innowacyjnych rozwiązań na rynku technologii czujników związanych z inteligentnym oświetleniem ulicznym.

Założeniem leżącym u podstaw konkursu Zhaga Smart City Sensor Awards jest to, że latarnie uliczne są idealnym i być może najtańszym miejscem do wykonywania wielu zadań związanych z wykrywaniem inteligentnych miast

Latarnia uliczna jest:
Wszechobecna (co 20-80 m na większości zurbanizowanych ulic na całym świecie)
We właściwym miejscu dla wielu czujników
W doskonałej lokalizacji komunikacyjnej
Bezpiecznym elementem istniejącej, zasilanej infrastruktury

Solidne podstawy do zintegrowania inteligentnych czujników miejskich z oświetleniem ulicznym:
Zhaga i DALI Alliance wprowadzają standaryzację czujników, które miasta mogą zechcieć zainstalować na inteligentnych latarniach ulicznych.
D4i zapewnia ustandaryzowaną komunikację między czujnikami a oprawami.
Logo Zhaga-D4i zapewnia komfort globalnego systemu certyfikacji.
Stosunkowo nowa Book 18 Edition 3 otwiera tę możliwość dla tych części świata, które czują się bardziej komfortowo ze sterowaniem oświetleniem opartym na ANSI/NEMA, ale nadal chcą dodać inteligentne czujniki miejskie oparte na Zhaga-D4i do oświetlenia ulicznego.
Zhaga Book 18 Edition 3 umożliwia nie tylko sterowanie oświetleniem, fotokomórkiami i czujnikami ruchu, ale wszystkimi kategoriami czujników opisanymi  na tej stronie.
Ponad 200 rodzin opraw pochodzących od czołowych światowych dostawców uzyskało już certyfikat Zhaga-D4i. Oczekuje się, że kilku wiodących producentów urządzeń sterujących oświetleniem wprowadzi na rynek urządzenia sterujące ANSI/NEMA kompatybilne z Zhaga Book 18 Edition 3 na początku 2023 roku.

Nagrody Zhaga Smart City Sensor Awards mają na celu edukowanie rynku o możliwościach i przyspieszenie rozwoju czujników oraz uznanie doskonałości.