Zarząd

Dział handlowy

Dział realizacji sprzedaży

Dział zaopatrzenia

Dział logistyki

Administracja

Księgowość