Zarząd

Dział handlowy

Dział zaopatrzenia

Dział logistyki

Magazyn

Administracja

Księgowość