LEDON w restauracjach TRATORIA

Udało się to dzięki bardzo wysokiej skuteczności świetlnej produktów LEDON oraz ich opatentowanej technologii pozyskiwania ciepłej barwy światła białego.

Należy tu podkreślić, że ciepła barwa żarówek LEDON nie zawiera nadmiaru widma żółtego, które mimo podobieństwa do światła żarówki często zakłamuje realistyczne barwy, jak to ma miejsce w przypadku innych producentów.

Tajemnica LEDONa tkwi w pozyskiwaniu ciepłej barwy poprzez uzupełnienie widma białych LED o temp. 3000K o wąski zakres światła czerwonego, który determinuje efekt ciepłego światła – dokładnie tak jak to jest wprzypadku żarówek tradycyjnych.