Zarząd

Dział handlowy

Dział realizacji sprzedaży

Dział zaopatrzenia

Administracja

Księgowość